مطالب

ليزك يا لازك (LASEK)

Example blog post alt

ليزك يا ليزر اپي تليال كرايوميليوزيس (Laser Epithelial Keratomileusis) نوع تغييريافته عمل ليزر (PRK) است. در عمل PRK لايه سطحي قرنيه كه اپي تليوم نام دارد بوسيله ابزار خاصي برداشته مي شود و سپس با استفاده از ليزر اكسايمر سطح قرنيه تراش داده شده و با تغيير شكل آن عيب انکساري بيمار اصلاح مي شود. پس ازعمل PRK ، اپي تليوم كه حدود 50 ميكرون ضخامت دارد ظرف مدت 3 تا 5 روز ترميم شده و مجددا" سطح قرنيه را مي پوشاند.

عمل ليزك گرچه بسيار شبيه به PRK مي با شد، ولي از بعضي جهات با آن متفاوت است. در اين عمل پس از آنكه قرنيه با استفاده از قطره هاي مخصوص بي حس شد، بر روي قسمت مركزي قرنيه كه با ابزار خاصي محصور شده است، چند قطره الكل چكاندهشده و در مرحله بعد محلول الكل از سطح قرنيه شسته مي شود. بدين ترتيب الكل لايه سطحي قرنيه يا اپي تليوم را شل نموده و جراح مي تواند با استفاده از ابزار خاصي اين لايه را جمع كند.

در اين عمل نبايد ايجاد و برداشتن لايه اپي تليوم را با ايجاد لايه (Flap) در عمل ليزيك اشتباه كرد. در عمل ليزيك لايه اي با ضخامت تقريبي 130 تا 180 ميكرون با استفاده از ميكروكراتوم برداشتهشده كه علاوه بر اپي تليوم شامل بخشي از بافت مركزي قرنيه نيز مي شود، اما در ليزيك اين لايه تنها از اپي تليوم تشكيل مي شود.

پس از برداشتن اپي تليوم، سطح قرنيه همانند عمل PRK با استفاده از ليزر اكسايمر تراش داده مي شود. پس از تكميل اين مرحله جراح با دقت اپي تليوم را به جاي خود برمي گرداند و مانند عمل PRK يك لنز تماسي نرم براي چند روز براي بيمار تجويز مي شود.

در عمل ليزك، گاهي اوقات لايه اپي تليوم قرنيه بيمار استحكام كافي ندارد، در نتيجه جراح نمي تواند آن را روي قرنيه برگرداند. در اين گونه موارد لايه اپي تليوم بطور كامل برداشته مي شود و بدين ترتيب عمل ليزك تبديل به PRK مي گردد.

ليزك از نظر كاربرد همانند عمل PRK است و براي نزديك بيني و آستيگماتيسم خفيف بكار مي رود. با توجه به اين كه ليزك در بيماران مبتلا به نزديك بيني بالا قابل انجام نيست، اين عمل جايگزين ليزيك نخواهد شد.

مزاياي ليزك

   
مزيت ليزك نسبت به ليزيك در بيماران با نزديك بيني و آستيگماتيسم خفيف

   
ميزان بافتي كه بطور موقت برداشته مي شود، 75% كمتر است
   
نيازي به ميكروكراتوم نيست
   
عوارض مربوط به ايجاد لايه با ميكروكراتوم در اين عمل وجود ندارد
   
درمان عفونت در بيماراني كه به روش ليزك عمل مي شوند آسان تر است
   
در بيماران مبتلا به خشكي چشم، ليزك و PRK انتخاب هاي بهتري هستند
   
در بيماراني كه به دليل نازكي ضخامت قرنيه كانديد مناسبي براي ليزيك و PRK نيستند، قابل انجام است

   
مزيت ليزك نسبت به PRK

   
خطر بروز كدورت ديد (Haziness) در ليزك كمتر از PRK است که این هم با مصرف داروی میتومایسین در PRK رفع شده است.

ديدگاه کاربران

برای ارسال دیدگاه، باید وارد حساب کاربری خود شوید.
برای ورود به حساب کاربری خود اینجا کلیک نمایید.