مطالب

تومـور پـلک

Example blog post alt
<p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><span dir="LTR" style="font-family:'Tahoma',sans-serif;"> </span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><span lang="FA" style="font-family:'Tahoma',sans-serif;">تومـور در واقـع رشد غــیر طبیعی هر بافـت در بدن می باشد. که می توانـد بـصورت خوش خیم ( غیر سرطانی ) و بدخـیم (سرطانی ) رخ دهد. تومـورها میتوانـنـد در هر جای چشم و پلک رخ دهند. گاهی اوقا ت تومورها از مناطق دیگر به سمت چشم رشد می کنند و یا از سایر نقاط بدن به چشم گسـترش می یابند. تومورهای پـلک میتواند خوش خیم ویا بد خیم باشند</span><span dir="LTR" style="font-family:'Tahoma',sans-serif;">. </span><span lang="FA" style="font-family:'Tahoma',sans-serif;">گاهـی تومـورهــای کاذب بصورت گرانولوما که در واقع نوعی ا لتهاب و عفونت است، نیز در چشم رخ می دهد</span><span dir="LTR" style="font-family:'Tahoma',sans-serif;">.<br /></span><span lang="FA" style="font-family:'Tahoma',sans-serif;">اغلب تومورهای پلک خوش خیم هستند ولی تا قبل از نمونه برداری و تشخیص پاتولوژی افتراق بین این دو مشکل اسـت</span><span dir="LTR" style="font-family:'Tahoma',sans-serif;">.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family:'Arial',sans-serif;"> </span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><strong><span lang="FA" style="font-family:'Tahoma',sans-serif;">علائـم تومورهای پلک</span></strong></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><span lang="FA" style="font-family:'Tahoma',sans-serif;">وجود ضایعه در روی پلک، اشک ریزی، قرمزی، پلک زدن مداوم و درد</span><span dir="LTR" style="font-family:'Tahoma',sans-serif;">.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family:'Arial',sans-serif;"> </span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><strong><span lang="FA" style="font-family:'Tahoma',sans-serif;">شایعترین تومور بدخیم چشم کدام است؟</span></strong></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><span lang="FA" style="font-family:'Tahoma',sans-serif;">شایعـترین تومـوربدخـیم چشـم تومـور بازا ل سل می باشد که هشتادوپنج تا نودوپنج درصد موارد تومورهای بدخیم را شامل می شود. ظاهر تومور به شکل یک دانه برجسته و سفت همراه عروق کوچک روی آن، می باشد. اگـر تومور درخط مژه ها رشد کند باعث ریزش مژه ها دراین ناحیه می شود. گاهی سطـح تومـور پوسته پوسته همراه با زخم می باشـد و با گـل مـژه اشـتـباه می شود. این تومور با وجود بدخیمی بـنـدرت به سایر نقاط بدن گسترده می شود</span><span dir="LTR" style="font-family:'Tahoma',sans-serif;">.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><span lang="FA" style="font-family:'Tahoma',sans-serif;">اغلب تومور در افراد مسن تر با پوست نازک و در نقاط درمعرض آفتاب مشاهده می شود</span><span dir="LTR" style="font-family:'Tahoma',sans-serif;">.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family:'Arial',sans-serif;"> </span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><strong><span lang="FA" style="font-family:'Tahoma',sans-serif;">تشخیص و درمان</span></strong></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><span lang="FA" style="font-family:'Tahoma',sans-serif;">تشخیص براساس معاینه چشم و نمونه برداری است. تومورچشم باید کاملا جراحی شده و برداشته شود گاهی رشد تومورزیاد بوده و باید بخش وسیعی از پلک برداشته شود بنابراین جهت نگهداری فعالیت طبیعی پلک مداخله جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم ضروری است اگر تومور در مراحل اولـیـه بردا شـته شـود، نیاز به یک جراحی وسیـع از بین می رود و پـیـش آگهـی بهتـری حا صـل می شود برای اکثر مـوارد در مان جراحی مؤثرترین درمان است. درموارد شـدیـد بیـماری که از تومور غفلـت شـده، تومـور به داخل حدقه چشم گسـتـرش می یابد و نیاز به تخلیه کامـل چشم و بافتـهـای مجـاور آن خواهـد بـود</span></p>

ديدگاه کاربران

برای ارسال دیدگاه، باید وارد حساب کاربری خود شوید.
برای ورود به حساب کاربری خود اینجا کلیک نمایید.